Agroalimentari – Pinsos i farines

Li oferim les solucions més modernes i fiables per a l’automatització del seu procés productiu:

Fabricació de pinsos
Farines
Unifeed
Pet food
Nutrició animal…

El software VMES4.0 constitueix la plataforma més robusta i versàtil per al control integral de la seva activitat productiva. Desenvolupat sobre plataformes estàndards i obertes, és totalment modular, configurable i de fàcil connexió a altres aplicacions.

PROVEÏM una solució global claus en mà adaptada a les seves necessitats, que inclou:

Software de control VMES4.0 per al control integral de fàbrica (Producció, qualitat, administració…)

Enllaç amb el sistema ERP corporatiu de l’empresa.

Sistemes de control industrial: PLC’s, SCADAS, xarxes i equips informàtics.

Instal·lació elèctrica, inclosos armaris de control i potència.

Maquinària de final de línia: Sistemes de marcatge/etiquetatge i paletitzat de sacs.

Solució integral en automatització “Claus en mà”.

La nostra filosofia de treball està basada en la seguretat i la fiabilitat com a normes, la productivitat, l’adaptació a les necessitats del client i un servei postvenda àgil i de qualitat com a prioritats.

Quan parlem d’automatització, no ens referim únicament al procés productiu si no que ens referim al control complet de l’activitat (Logística, producció, administració, qualitat, etc.)

Amb la finalitat d’oferir una solució integral, el nostre sistema de control VMES 4.0 es comunica amb altres equips i sistemes de la instal·lació (software d’administració, software de formulació, qualitat, logística, etc.)

Ens enllacem amb els principals proveïdors del mercat (BRILL, ARITMOS, SAP, AXAPTA NAVISION …) de forma estàndard o bé es desenvolupen connexions específiques per a cada aplicació.

D’aquesta manera s’aconsegueix la unificació i estandardització de tota la informació utilitzada en el procés productiu i de comercialització.

Des d’un únic punt i sense necessitat de consultar diferents sistemes, el client pot disposar d’una manera immediata i centralitzada de tota la informació referent a l’activitat (estoc, comandes, trazabilidad, producció, expedicions…), amb els avantatges que això suposa.

Per a la visualització sinòptica, instal·lem diversos monitors que ens permeten veure l’estat de tota la planta alhora i en temps real:

Visualització integral de la fàbrica en temps real, mitjançant programari SCADA.

Visualització de l’estat de funcionament de totes i cadascuna de les màquines.

Visualització de paràmetres de màquines: Temperatures, cabals, producció, etc.

Visualització d’alarmes i incidències.

Control manual de totes i cadascuna de les màquines.

L’economia global exigeix que els centres de producció estiguin adaptats als nous requisits tècnics i del mercat. Per a això, realitzem:

Reforma de la instal·lació i quadres elèctrics de la fàbrica.

Substitució de l’antic sistema de dosificació i control de la fàbrica mitjançant polsadors i selectors.

La reforma de la instal·lació i la implementació del nostre sistema de control aporta importants avantatges:

MILLORA DE LA QUALITAT. L’automatització del procés de fabricació permet evitar errors i tenir un millor control de l’activitat. En definitiva, una millora de la qualitat.

MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT. L’automatització del sistema de fabricació permet millorar el rendiment del sistema productiu.

TRAÇABILITAT. El nou sistema de control permet adequar-se a la nova normativa de seguretat alimentària.

VMES 4.0

El software VMES4.0 constitueix la plataforma més robusta i versàtil per al control integral de la seva activitat productiva. Desenvolupat sobre plataformes estàndards i obertes, és totalment modular, configurable i de fàcil connexió a altres aplicacions.

PROVEÏM una solució global claus en mà adaptada a les seves necessitats, que inclou:

Software de control VMES4.0 per al control integral de fàbrica (Producció, qualitat, administració…)

Enllaç amb el sistema ERP corporatiu de l’empresa.

Sistemes de control industrial: PLC’s, SCADAS, xarxes i equips informàtics.

Instal·lació elèctrica, inclosos armaris de control i potència.

Maquinària de final de línia: Sistemes de marcatge/etiquetatge i paletitzat de sacs.

Solució integral en automatització “Claus en mà”.

Solucions globals

La nostra filosofia de treball està basada en la seguretat i la fiabilitat com a normes, la productivitat, l’adaptació a les necessitats del client i un servei postvenda àgil i de qualitat com a prioritats.

Quan parlem d’automatització, no ens referim únicament al procés productiu si no que ens referim al control complet de l’activitat (Logística, producció, administració, qualitat, etc.)

Amb la finalitat d’oferir una solució integral, el nostre sistema de control VMES 4.0 es comunica amb altres equips i sistemes de la instal·lació (software d’administració, software de formulació, qualitat, logística, etc.)

Ens enllacem amb els principals proveïdors del mercat (BRILL, ARITMOS, SAP, AXAPTA NAVISION …) de forma estàndard o bé es desenvolupen connexions específiques per a cada aplicació.

D’aquesta manera s’aconsegueix la unificació i estandardització de tota la informació utilitzada en el procés productiu i de comercialització.

Des d’un únic punt i sense necessitat de consultar diferents sistemes, el client pot disposar d’una manera immediata i centralitzada de tota la informació referent a l’activitat (estoc, comandes, trazabilidad, producció, expedicions…), amb els avantatges que això suposa.

Sinòptic

Per a la visualització sinòptica, instal·lem diversos monitors que ens permeten veure l’estat de tota la planta alhora i en temps real:

Visualització integral de la fàbrica en temps real, mitjançant programari SCADA.

Visualització de l’estat de funcionament de totes i cadascuna de les màquines.

Visualització de paràmetres de màquines: Temperatures, cabals, producció, etc.

Visualització d’alarmes i incidències.

Control manual de totes i cadascuna de les màquines.

Reforma de fàbriques

L’economia global exigeix que els centres de producció estiguin adaptats als nous requisits tècnics i del mercat. Per a això, realitzem:

Reforma de la instal·lació i quadres elèctrics de la fàbrica.

Substitució de l’antic sistema de dosificació i control de la fàbrica mitjançant polsadors i selectors.

La reforma de la instal·lació i la implementació del nostre sistema de control aporta importants avantatges:

MILLORA DE LA QUALITAT. L’automatització del procés de fabricació permet evitar errors i tenir un millor control de l’activitat. En definitiva, una millora de la qualitat.

MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT. L’automatització del sistema de fabricació permet millorar el rendiment del sistema productiu.

TRAÇABILITAT. El nou sistema de control permet adequar-se a la nova normativa de seguretat alimentària.

Obres relacionades