Aigües tractament

La gestió i tractament d’aigües residuals d’una forma automatitzada i integrant solucions que ofereixin un major control i supervisió dels diferents processos, permet optimitzar la capacitat de les Estacions de Depuració d’Aigües Residuals (EDAR); solucions que permeten un millor aprofitament dels recursos emprats durant el procés, que ofereixen una major seguretat i control sobre la qualitat de l’aigua una vegada tractada o que obren el camí a l’aprofitament dels residus generats durant el mateix procés, entre d’altres.

sector-1-aguas-tratamiento-1
sector-1-aguas-tratamiento-2
sector-1-aguas-tratamiento-3

Obres relacionades