Alimentari

Probablement el sector alimentari sigui un dels més exigents a l’hora d’implementar solucions d’automatització amb les quals no solament s’augmenti i millori la capacitat productiva sinó també que permetin aconseguir un major control sobre la mateixa, gràcies a la implementació de sistemes superiors d’informació i control.

Això es tradueix en la necessitat de moltes plantes de producció alimentària de millorar i actualitzar els seus sistemes, en totes les etapes del procés productiu (control de matèries primeres, dosificacions, mescles, processament, envasat, etiquetatge, encaixat…)

sector-3-alimentario-1
sector-3-alimentario-2
sector-3-alimentario-3

Obres relacionades