Begudes / Aigua

Com en el sector alimentari, la producció de begudes embotellades o d’aigua embotellada per al seu consum, requereix de sistemes de control, informació i supervisió que permetin realitzar la producció assegurant un total control sanitari dels productes produïts i la traçabilitat dels mateixos.

L’automatització de tots els processos que es realitzen en cada planta permet, precisament, garantir els controls de seguretat alimentària més complets a més d’aconseguir una producció optimitzada i oferir també un control sobre els diferents costos productius.

Cada vegada més aquestes indústries necessiten una automatització total dels seus processos, des de la preparació de la beguda, a l’emplenat i tancat d’envasos, el seu etiquetatge i posterior encaixat i paletitzat, de manera que puguin aspirar a produccions majors i, per tant, a ampliar els seus mercats.

Obres relacionades