Beneficis del mòdul de granulació de VMES4.0

VMES4.0 és capaç de controlar tot el procés de fabricació, incloent la granulació; això ho aconsegueix gràcies a la seva capacitat d’interconnexió amb sistemes de control de granuladora de tercers.

El resultat: un sistema de control unificat i la granuladora totalment integrada en el sistema de la planta. El mòdul de granulació de VMES4.0 controla íntegrament la màquina i l’addició de líquids, així com les seguretats i accessoris propis de la granuladora.

 

Beneficis de comptar amb VMES4.0 en granulació

  • Millor control de màquina = menys avaries
  • Consum menor de recanvis
  • Major qualitat del grànul (més uniforme i amb menys fins)
  • Més seguretat microbiològica i enfront de contaminació creuada
  • Recopilació de dades = Informes per a presa de decisions
granulacion-vmes40-voltec

Incidències habituals en granulació que evita el VMES4.0

 

INCIDÈNCIA: Insuficient qualitat de la farina per a una correcta granulació.

Es resol amb un correcte control i dosatge del vapor i altres líquids aportats abans de la granulació.

INCIDÈNCIA: Embussos en la granuladora.

Es resol mitjançant un control conjunt del motor principal de la màquina i del seu alimentador, així com de la comporta d’alleujament. D’aquesta manera la granuladora operarà en un règim òptim.

INCIDÈNCIA: Embussos en punts previs a granulació provocats per fallada de granulació.

S’eviten aquests embussos disposant d’un sistema de control complet de tota la planta. Que si detecta anomalies en el funcionament d’alguns dels elements, estableix una pauta de parada ordenada i que facilita el posterior arrencada de nou de la planta.