CAS D’ÈXIT: Optimització i millora del procés productiu d’una Fàbrica de Pinsos


 

OBJECTIU

Copinsa, amb una trajectòria de més de 25 anys en el sector agroindustrial, està especialitzada en la fabricació de pinsos composts, encara que també compta amb integracions ramaderes i explotacions agrícoles. Copinsa es planteja la substitució de la plataforma d’automatització i control de planta, ja que la que disposava no cobria de forma adequada una sèrie de necessitats essencials.

 

 

 

SOLUCIÓ

VOLTEC y su VMES4.0 son elegidos por Copinsa para migrar la plataforma de automatización y control existente.

VMES 4.0 és una plataforma d’última generació, alineada amb el concepte Indústria 4.0, que dóna solució als reptes actuals del sector: major seguretat alimentària, controlar estoc i traçabilitat en temps real, augmentar la rendibilitat, verticalitzar l’operació de la planta…

Pots conèixer millor la solució VMES4.0 aquí..

 

 

REPTES

  • La planta de producció es troba en operació, i el temps de parada permès és mínim.
  • A la companyia existeix un sistema ERP (administració i finances) que ha d’enllaçar-se amb la plataforma VMES 4.0 (automatització i control).
  • La migració ha de realitzar-se tenint en compte el factor econòmic, intentant reutilitzar tots els elements que així ho permetin.
  • Existeixen elements que no estan controlats d’una manera centralitzada i han d’integrar-se en la plataforma VMES 4.0.

 

PLANTEJAMENT

1. Estudi del projecte i migració de forma segmentada. Es va decidir l’aprofitament de l’electrònica de potència, ja que el seu estat ho permetia, amb el que es van reduir els costos en temps (parades en planta mínimes) i econòmics.

2. Desenvolupament personalitzat de l’enllaç entre el sistema ERP i el sistema VMES4.0 quedant unit tot el cicle d’operació de l’empresa, tant l’administratiu com el productiu. Evitem duplicitat de dades, augmentem la quantitat i qualitat de la informació que s’aporta a gerència, agilitem el treball diari i augmentem les sinergies entre departaments.

3. Es van integrar elements dispersos en la plataforma VMES 4.0, centralitzant el control en una única plataforma, disposant de major seguretat en l’operació i rendibilitzant el conjunt de l’operació. Exemple: la integració de l’arc de desinfecció controlat amb targetes RFID; augmentant la bioseguretat del transport, ja que podem forçar al fet que els camions siguin desinfectats abans de conducta a la càrrega de pinso.