Connexió ERP

El cada dia més competitiu entorn en el qual les empreses han de desenvolupar la seva activitat, implica optimitzar i agilitzar al màxim el procés productiu d’aquestes, a més de forma que es pugui anar adaptant amb rapidesa i facilitat als nous reptes del mercat.

Això solament és possible implementant plataformes de software obertes i flexibles, que li permetin disposar de la informació del procés adequada en el lloc i al moment precís.
Aquest apartat cobra un especial protagonisme dins de la nostra empresa i en aquesta línia és on es deixa notar amb més força la nostra capacitat.

Control estadístic.
Control de qualitat.
Sistemas de traçabilitat.
Enllaç y transvasament d’informació entre el procés productiu i administració/ direcció.
Desenvolupament sobre plataformes SCADA, MES…

servicio-2-conexion-erp-1