Construcció

Els processos constructius demanden exigents solucions per a una automatització integradora que permeti conjugar la capacitat de producció amb sistemes superiors d’informació i supervisió.

L’automatització dels processos en la indústria constructiva permet obtenir estalvis en temps i costos materials, optimitzant els recursos. A més, incideix de forma molt positiva en la seguretat del sector, propiciant entorns de treball més segurs, ergonòmics i col·laboratius.

Obres relacionades