Control de premses de VOLTEC

Es tracta d’un sistema versàtil per extrusors i tot tipus de premses per a la fabricació de pèl·lets

L’empresa d’enginyeria industrial, Voltec Electro Sistemes, SL, produeix un sistema de control de premses ideat per extrusors i tot tipus de premses destinades a la fabricació de pellets. El sistema creat per Voltec es caracteritza per realitzar el control integral i automàtic de la màquina gràcies a un eficient sistema d’anàlisi i regulació de tots els paràmetres i variables. Aquest control total aconsegueix un alt rendiment de la màquina i ho fa independentment de la variabilitat de la matèria primera produint, d’aquesta manera, un important estalvi energètic que comporta un eventual estalvi econòmic. El control de premses de l’enginyeria lleidatana disposa d’un gran panell d’operador en el qual es visualitzen i configuren totes les variables del procés i que, a més, serveix per efectuar el control d’incidències i alarmes.

Una altra interessant possibilitat d’aquest control de premses és la possible monitorització en PC, a través de programari SCADA. Una monitorització que permet efectuar les funcions que el sistema preveu, com el control de màquina o el d’alarmes, per exemple; així com també es poden registrar i traçar gràfiques de tendència. Finalment, i gràcies a la connexió del sistema de control de premses amb el sistema INTEGRA de Voltec, la màquina quedarà integrada en el sistema de control i supervisió general de la planta.

El control de premses de Voltec disposa d’eficients i pràctiques funcions per aconseguir que la màquina tingui el rendiment òptim i, per tant, aporti els màxims beneficis a l’empresa. El sistema permet controlar la màquina, l’alimentador, la temperatura a condicionador, les addicions líquides en condicionador, les alarmes i permet efectuar més el control manual, així com comunicar-se amb altres equips o sistemes.

Control de màquina
Fa possible la visualització del consum del motor principal i la regulació d’aquest, així com també pot visualitzar el valor d’alleujament i el valor mínim per a permetre les addicions en el condicionador que són totalment configurables.

Control de l’alimentador
Mostreu la velocitat de l’alimentador i de la producció instantània. Fa possible també la modificació del valor de consigna per a la producció objectiu, la modificació del valor mínim de temperatura per iniciar la pujada de la màquina, la modificació del valor de la densitat de la farina, el totalitzador de la producció.

Control de temperatura a condicionador
Aquesta funció facilita la visualització de la temperatura de la matèria primera, la modificació de la temperatura de consigna, la modificació de la cota màxima d’obertura de la vàlvula de vapor, així com la visualització de la seva obertura.

Control d’addicions líquides en condicionador
Fa possible la modificació del valor d’aportació per als líquids, la visualització del valor real d’aportació per al líquid i el totalitzador de la quantitat aportada per cada líquid.

Control manual
Aconsegueix l’accionament de forma manual de tots els elements de la màquina.

Control d’alarmes
Es realitza mitjançant senyalització acústica i visual de qualsevol incidència, amb monitorització en pantalla de l’alarma i sortida de contacte lliure de tensió per a possibles alarmes remotes.

Comunicació amb altres equips o sistemes
El sistema de control disposa d’opció de comunicació via Ethernet o altres busos de mercat.

En definitiva, el control de premses de Voltec satisfà totes les necessitats per exercir el control de tot tipus de premses de fabricació de pèl·lets i extrusors , adaptant-se fàcilment als paràmetres i variables concrets de cada cas.