Millora de l’eficiència en la producció d’aliments per a mascotes

Un dels principals reptes per a la indústria productora de petfood -i per a qualsevol indústria actual- és aconseguir la màxima eficiència de la planta; això resulta ja imprescindible, per exemple, tant per a poder aconseguir nous clients com per a mantenir als actuals. En aquest treball per aconseguir una fàbrica eficient el control de tots els costos que intervenen en l’operació -tant logístics com de procés- juga un paper crucial.

Per això, comptar amb sistemes de control de planta que permetin reunir i monitorar en una única plataforma la totalitat dels costos imputables al procés, facilita al responsable poder gestionar la producció de tal forma que s’optimitzin aquests costos. Sense obviar el fet que la pròpia automatització de la planta permet a aquest mateix sistema de control -com el VMES4.0 de VOLTEC- gestionar la producció de tal forma que es redueixin al màxim els consums.

Aquesta cerca de l’eficiència en la producció d’aliments passa per:
 • Un total control de les receptes, tant dels ingredients amb què es produeixen i el seu dosatge, com dels graus de mòltaa, extrusió, etc. amb les quals es processen.
 • Formulació a la carta, podent produir receptes dissenyades expressament per l’equip de nutricionistes dels nostres clients, i fins i tot permetent desenvolupar opcions de creació a mesura de productes, dotant al mateix de major exclusivitat.
 • Millora del control de maquinària especifica, higienizadores, homogenizaidores, expanders, extruders, etc. Autoregulacion automàtica, seguiment de paràmetres optimos.
 • Total traçabilitat, tant ascendent com descendent.
 • Traçabilitat d’envàs individual, etiquetaje individual, registre d’orígens i destinacions de cada envàs.
 • Control total d’higiene i bioseguretat en el procés productiu.
 • Control dels consums energètics, entorn del 30% del cost de la producció.
 • Millor gestió de la mà d’obra i manteniments (parades, canvis de producció…), la qual cosa suposa sobre un 30% del cost de producció.

Què aconseguim amb això?
 • Optimització de l’ús de matèries primeres, reducció de descartis i a més, millora de la qualitat i seguretat del producte.
 • Millor desenvolupament de cadascuna de les màquines que intervenen en el procés, acostant-les al rendiment ideal del seu disseny mecànic.
 • Producció de màxima qualitat, garantida mitjançant el control total del procés i els seus elements, la qual cosa és un altre dels pilars fonamentals per a qualsevol productor d’aliments per a mascotes.
 • Traçabilitat total, a nivell d’envàs individual. Assegurant control de canals de distribució, garantir qualitat del producte distribuït, capacitat de fabricar i distribuir productes a la carta.

 

A més, en el mercat global actual, resulta també important per a les organitzacions el factor de la internacionalització, per a la qual en moltes ocasions cal adequar el producte a les normes i certificacions internacionals i/o del país de destinació, o fins i tot variar formats d’envasos; això resulta molt més fàcil amb un sistema de control potent sobre tots els elements intervinents en la producció.