paletizado-packs-de-botellas

Data:

juliol 2018

Servei:

Automatització de Final de Línia

Sector:

Begudes / Aigua

En aquest projecte s’havia de donar solució al final de línia del Client, automatitzant completament el paletitzat, així com l’entrada i sortida dels diferents components que actuen al mateix. El producte que es paletitza són packs d’ampolles que provenen d’una cadena d’embotellament.

El sistema plantejat té polivalència per paletitzar pallets i mitjos pallets de manera indistinta. Un sistema de transport i agrupació prepara la capa de packs, que és recollida de manera completa pel robot de paletitzat.

El robot inicia el paletitzat automàticament tan aviat com li arriba el producte per la línia. Un cop s’han format les diferents capes de paletitzat, el pallet complet és retirat automàticament mitjançant un transportador de corrons motoritzats, d’on el recull un carretó elevador.

A més de la pròpia solució plantejada, VOLTEC s’encarregà del disseny i construcció de la pinça, que a més del paletitzat de capes de packs també s’encarrega de la manipulació de pallets o mitjos pallets buits, així com de la col·locació dels cartons separadors entre capes.

Tot el control i interacció amb la cel·la de paletitzat es realitza mitjançant un terminal d’operador (HMI) basat en l’estàndard de VOLTEC ‘INTEGRACIÓ TOTAL DE ROBOTS EN AUTOMATITZACIÓ‘, pel que el comandament del robot queda també integrat en aquest HMI.

Des d’aquest panell d’operador s’introdueixen al sistema totes les variables necessàries per al seu correcte funcionament (capes i mosaics). A més, la pantalla mostra l’estat de la cel·la de paletitzat i del robot (alarmes, seguretats…).

Aquest tipus de solucions permeten als centres de producció optimitzar els seus recursos humans, realitzar un millor i més ràpid processat del producte produït i amb això, augmentar la seva capacitat productiva.