Es tracta d’un projecte desenvolupat sota el paraigua d’una Agrupació Empresarial Innovadora (AEI), juntament amb TAG Automotive, Aubay i CYP, per al Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC). L’objectiu general d’aquest projecte és concebre i desenvolupar una sèrie de funcionalitats que permetin millorar i optimitzar el conjunt de sistemes de control i gestió dels processos que configuren la connexió de les màquines d’injecció, a través d’un sistema ERP-SCADA-GMAO, gràcies a un protocol OPC-UA.

Amb la implementació de la solució plantejada, es busca aconseguir una millora en la gestió i control de l’entorn industrial automobilístic, amb l’objectiu de desenvolupar una sèrie de sistemes i plataformes transversals que millorin la captació, tractament i transport de grans quantitats de dades, aconseguint la interconnexió entre diferents sistemes i que garanteixin la traçabilitat de totes les peces i components al llarg de la cadena de valor. Aquesta digitalització també es tradueix en un increment important de la productivitat, reducció de les tasques de manteniment preventiu, i implementació de solucions per a gestió de tasques, ordres de treball, producció, etc.