obras-15-fruitona

La implantació del sistema de traçabilitat de Voltec Electro Sistemes SL a la central hortofructícola Cooperativa del Camp Sant Gaietà – Fruitona, ubicada a la població lleidatana d’Aitona des de 1986, ha facilitat a la cooperativa millorar el seu posicionament en el mercat d’exportacions europeu.

Voltec va instal·lar el sistema de control TSF (Tractament i Seguiment de la Fruita) per a la campanya de la recollida de la fruita del 2005. Des de llavors, el seu sistema de treball ha millorat significativament. L’automatització i el control estricte de la procedència de la fruita, del maneig de la mateixa, de l’etiquetatge i transport formen part de l’eix principal de la producció de la central. La central compta amb dues línies de classificació i calibratge amb una capacitat per a 10.000kg de fruita per hora.

La implantació d’un sistema de traçabilitat pot requerir cert temps així com la modificació d’alguns dels processos productius. Per aquest motiu, és aconsellable fer la inversió abans de començar una campanya de recollida de fruita, tal com va fer Cooperativa del Camp Sant Gaietà – Fruitona.

Les centrals hortofructícoles que han implantat sistemes de traçabilitat s’obren un major ventall de clients ja que mitjançant aquest sistema de control, poden garantir un seguiment estricte dels seus productes des del seu origen fins que arriben a les mans dels consumidors. Aquest seguiment es realitza mitjançant codis registrats, capaços de detallar la història del producte, el seu ús i localització.

Beneficis que ofereix la traçabilitat als diferents agents de la cadena alimentària
Tenir la traçabilitat en els productes significa, principalment, tota la informació d’aquests localitzada en una base de dades. Tot i així, la traçabilitat té diferents usos i significats per als agents que intervenen en la cadena alimentària.

– Als productors i fabricants els permet localitzar ràpidament qualsevol lot problemàtic sense que la resta de la seva producció es vegi afectada per la sospita.
– A les autoritats sanitàries els serveix per immobilitzar de manera automàtica els productes insegurs, i si cal, retirar-los del mercat.
– Als consumidors finals els proporciona la tranquil·litat de saber què els productes que adquireixen han estat estrictament controlats. D’aquesta manera, també augmenta el seu dret a la informació a l’hora de triar els productes que prefereixen consumir.