elmubas-aerea-voltec-electrosistemes

Data:

desembre 2018

Servei:

Automatització de Final de Línea

Sector:

Pet Food

El Client comptava amb diverses línies d’ensacat com a punt de partida, que s’han unificat en un únic sistema de final de línia totalment automatitzat i integrat i s’ha instal·lat un sistema per a l’etiquetatge i el transport cap a un punt únic de recollida dels pallets procedents de les línies actuals d’ensacat.

Per a això VOLTEC va dissenyar i va instal·lar un sistema integral de transport, basat en camins de corrons i taules giratòries, que trasllada automàticament els pallets procedents de cada línia cap a un únic punt d’etiquetatge, i els mobilitza cap a un lloc de descàrrega, amb dos llocs habilitats per a la recollida simultània de pallets, mitjançant carretons motoritzats.

El sistema permet el pas de personal i de carretons motoritzats cap a les paletitzadores i enfardadores, per a la recàrrega de materials i consumibles (pallets buits, rotllos de plàstic…), gràcies a transportadors elevables.

La interfície humà-màquina del sistema està basada en un panell d’operació amb una pantalla tàctil. Això permet que l’operador del sistema pugui supervisar i controlar la totalitat del procés de manutenció des d’aquest panell.

ELMUBAS és una empresa amb més de 30 anys d’experiència en el sector petfood, amb presència en 5 continents i que realitza un procés de fabricació integral, des de l’estudi i selecció d’ingredients fins a l’embalatge i posterior lliurament.