brazo-manipulado-piezas-metlicas-voltec-electrosistemes

L’empresa en qüestió volia millorar el procés de producció, substituint el treball repetitiu d’un operari per una màquina que dugués a terme aquesta funció de manera més segura i eficient, reestructurant a aquest en el departament de qualitat i revisió de peces.

Un dels requisits era que el sistema operés de manera totalment automàtica a indicació de l’operador i que oferís també la possibilitat d’operar en manera manual (sense intervenció del robot). En aquesta última, el sistema permet a l’operari treballar manualment amb el forn i amb la soldadora.
Al moment d’iniciar el projecte, l’empresa comptava amb una màquina de soldadura que no tenia les entrades i sortides necessàries per treballar de forma autònoma sense l’ajuda d’un operari. Per a la realització del projecte s’ha requerit per part de VOLTEC Electrosistemes l’actualització mecànica, elèctrica i de control d’aquesta màquina per a la comunicació amb el robot antropomòrfic que serà l’encarregat de realitzar les tasques que fins llavors es feien manualment. D’aquesta forma, s’automatitza un procés que anteriorment requeria fins a 6 moviments d’un operari per realitzar el procés de semi-acabat d’una peça.
El robot -amb capacitat de càrrega fins a 8 kg i moviment de 6 eixos- recull peces individualment des d’una de les tres columnes carregadores automatitzades i les ha d’introduir en un forn d’inducció electromagnètica per escalfar-les a uns 400 graus aproximadament. Una vegada escalfades el robot les transportarà a una màquina d’aportació de material -soldadora de plasma-. Finalitzades aquestes fases, ha de deixar les peces en un contenidor que conté vermiculita (material per refredar tipus sorra) perquè el refredament sigui lent.
El nou sistema d’inducció substitueix a un sistema manual amb un petit forn, i en poc més d’un minut pot escalfar la peça des de temperatura ambienti fins a uns 400 graus. Quan aconsegueix la temperatura requerida el robot és avisat i pot recollir-la.
Amb el nou procés, l’operari simplement s’encarrega d’omplir les columnes carregadores amb les peces sortides del torn. El temps de funcionament autònom varia depenent del lot i el nombre de peces que s’introdueixen en aquestes columnes, però s’estima en uns dos minuts el temps de cicle per peça, millorant fins a un 75% el temps requerit anteriorment a més del temps d’operari, obtenint per tant un millor rendiment.
Per optimitzar el procés i aprofitar millor els temps de producció, mentre una peça es troba dins de la soldadura, el sistema situa una altra en el forn d’inducció, quedant aquesta última a l’espera de la culminació del cicle de soldadura.