obras-n1-australia

VOLTEC AUTOMATITZARÀ UNA PLANTA DE UNIFEED A AUSTRÀLIA

INMOSA (Ingeniería y Montajes Monzón S.L), és una empresa espanyola especialitzada en el disseny i fabricació de maquinària per a assistència al ramader, pertanyent al GRUPO TATOMA.

Dedicada al disseny, càlcul, fabricació i venda de maquinària agropecuària, particularment orientada a l’alimentació de remugants. La seva oferta comprèn una gran varietat de productes, des del remolc mesclador més bàsic, fins a plantes estàtiques complertes, lliurades en projectes clau en mà.

INMOSA ha signat un contracte per a la construcció d’una planta estàtica per a la fabricació d’aliments per a bestiar boví a Shepparton, situada a la costa sud d’Austràlia i Voltec Electro Sistemes, S.L. ha estat el partner tecnològic triat per INMOSA per proveir l’assessoria i enginyeria en automatització, la nova instal·lació elèctrica, nous quadres elèctrics de control i potència i la implantació del sistema de control mitjançant el seu sistema software INTEGRA.

El nou sistema de control implementat passarà a controlar completament tota l’activitat productiva i s’enllaça amb el sistema ERP responsable del procés de gestió-administració de l’empresa, per tal d’integrar tots dos sistemes.

La implementació del nostre sistema de control permetrà la unificació de totes les dades productius en una única base de dades i l’actualització d’aquests en temps real, això permetrà conèixer de forma instantània i fiable: Els estocs de matèria primera i producte acabat, l’productivitat, l’estat de les ordres de fabricació i comandes, la traçabilitat, etc.

En definitiva, el nou sistema instal·lat permetrà a l’empresa aconseguir els més alts estàndards d’eficiència i productivitat i conseqüentment la reducció de costos del procés productiu.

Les plantes estàtiques són la millor solució per a grans ramaderies en intensiu o en extensiu, així com per a l’ús comercial. Tots els components i equips de la planta es dissenyen a mida per cobrir les necessitats de l’explotació. El repartiment de producte acabat es realitzarà posteriorment mitjançant l’ús d’altres equips de distribució, com poden ser les tremuges repartidores o els camions de distribució, que en aquest cas seran controlats per un sistema de gestió de flotes mitjançant GPS.