Les empreses Ous Roig de Tortosa i Hnos Morancho Español, SA d’Altorricón han adoptat els sistemes d’enginyeria industrial de Voltec, amb l’objectiu d’adaptar a les demandes actuals del mercat i ser més competitius. Així doncs, per obtenir la traçabilitat de tot el procés productiu s’ha implantat el sistema SDF que garanteix el control de l’activitat, alhora que genera automàticament la documentació necessària exigida per l’administració i que ha d’acompanyar al producte en tot moment.

QUART ANIVERSARI DE L’SDF DE Voltec AMB 19 INSTAL·LACIONS

Un total de 19 fàbriques de pinsos treballen amb el sistema de control integral de Voltec

En aquests quatre anys de vida, el SDF s’ha perfilat com un dels sistemes més versàtils i fiables en el control de fàbriques de pinsos i farines.
El sistema és, en realitat, un sistema MES (Manufacturing Execution System) desenvolupat per Voltec Electro Sistemes, SL En la seva concepció, està especialment dirigit i dissenyat per a empreses fabricants de pinsos compostos, farines i en general qualsevol procés productiu similar.

El SDF permet la integració de tots els processos implicats en l’activitat productiva (qualitat, planificació, producció, logística, gestió-administració, etc.) en una plataforma comuna. Mitjançant aquesta integració d’àrees de treball s’aconsegueix una clara millora en la productivitat tant per la reducció de costos com per la reducció de temps en la presa de decisions. D’aquesta manera, SDF permet millorar l’eficàcia de les plantes, el que al seu torn permet una reducció en els terminis de manera ràpida, flexible i segura.

Amb SDF es poden conèixer a temps real disponibilitats tals com: Stock real de matèria primera i producte acabat, traçabilitat, eficiència, etc. I en general, tota la informació disponible i generada en el procés.
El SDF admet i facilita l’adequació del procés de producció a les noves normatives i estàndards de qualitat alimentària (traçabilitat, contaminacions creuades, etc.)

Voltec garanteix que el seu sistema de dosificació i formulació permet afrontar amb garantia d’èxit i de futur dels nous reptes que planteja el competitiu entorn de mercat que vivim.