obras-11-edar

Data:

octubre 2013

Servei:

Automatització Integral de Fàbrica

Sector:

Aigües tractament

L’empresa col·labora amb ACSA a la instal·lació integral i l’electrificació de l’Estació d’Aigües Residuals d’aquestes poblacions lleidatanes.

Voltec Electro Sistemes, S.L. ha assumit l’execució de l’automatització i electrificació de la nova Estació d’Aigües Residuals (EDAR) de Térmens-Menàrguens, dues poblacions lleidatanes que disposaran d’una mateixa planta de depuració per a tractar les aigües residuals que generen. L’obra, que compta amb un pressupost de gairebé dos milions d’euros, es realitza en col·laboració amb la constructora ACSA i ha estat promoguda per la societat estatal de les Conques Mediterrànies, Acuamed, que depèn del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí .

La intervenció de Voltec en el projecte se centra, bàsicament, en la instal·lació integral de la planta. L’empresa lleidatana és la responsable de l’enginyeria i el sistema de control. Un sistema basat en una plataforma LOGIX de ALLEN BRADLLEY i que està composta per una xarxa de PLC i un SCADA. A més, Voltec realitzarà la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la planta depuradora. Una planta dissenyada per tenir suficient capacitat per tractar les aigües residuals procedents de les dues poblacions, tant en els seus nivells actuals com en el seu futur creixement.

El projecte inclou la recollida de les aigües residuals de Térmens i la seva unió amb les aigües procedents d’un nou col·lector a Menàrguens. Per aconseguir-s’implantarà a més, una xarxa de col·lectors que constarà de sis trams (un impulsat i la resta per gravetat) per la qual cosa serà necessari construir una estació de bombament. Aquesta xarxa de clavegueram traslladarà les aigües negres dels dos municipis a la nova planta ubicada al terme municipal de Menàrguens. Una nova planta que albergarà tres fases: pretractament, tractament biològic i tractament de fangs. Aquesta última fase s’ha dissenyat per obtenir un major rendiment en la depuració aconseguint, d’aquesta manera, una menor producció de residus.