Data:

desembre 2013

Servei:

Automatització Integral de Fàbrica

Sector:

Laboratoris/mèdic

VOLTEC Electro Sistemes, S.L. implementa el sistema de recollida de dades per MES (Manufacturing Execution System) en el procés de producció de la planta que la multinacional Becton Dickinson (líder del sector mèdic) té a la localitat de Fraga (Osca).

Amb aquesta instal·lació, Becton Dickinson aconseguirà una millora en la productivitat i una reducció de costos a través de l’adopció del sistema MES, que permetrà un control i supervisió de la informació durant tot el procés productiu en temps real. La recollida de dades s’aconsegueix mitjançant la instal·lació de 120 controladors lògics programables (PLCs) a les màquines de la fàbrica, i d’un servidor que recull, integra i analitza de forma òptima tota la informació que els controladors processen. Aquestes dades són transferits al sistema MES de la companyia.

La major avantatge que aporta el sistema a la producció resideix en el fet de poder analitzar de forma continuada la capacitat de treball de les màquines, els temps d’atur i marxa d’aquestes, així com la identificació de els tipus d’atur. L’anàlisi de tota la informació incideix directament en la presa de decisions, que pot efectuar-se instantàniament.

El sistema MES permet l’actuació i modificació sobre variables del procés per tal de millorar-lo i optimitzar-en el menor temps possible gràcies a un sistema bidireccional. D’aquesta manera, els 120 controladors lògics s’enllacen al servidor via ETHERNET, xarxa sense fils Wireless. EL servidor, que processa les dades dels PLC s, es comunica al seu torn amb el sistema ERP que permet compartir la informació de la base de dades.

En definitiva, obtenir les dades a temps real permet una presa de decisions ràpida, una reducció en el temps de resposta, una reducció dels costos i, finalment, una millora de la productivitat.

XARXA SENSE CABLES, INSTAL·LACIÓ RÀPIDA I ECONÒMICA

La modernització dels sistemes informàtics permet, en molts casos, aconseguir una optimització de la inversió que realitzen les empreses . Becton Dickinson ha aconseguit reduir el temps d’execució de l’obra, a més de salvar el problema logístic i econòmic que suposa la instal·lació de la xarxa cablejada gràcies a l’elecció de la tecnologia sense fils de transmissió modulada Ethernet (Wireless IEEE 802.11g) ia les solucions SAP. A més de les esmentades avantatges que ofereix la tecnologia sense cables, aquesta no suposa cap minva en la velocitat de transmissió de dades, així es garanteix l’èxit del treball.