paletizado de sacos ITF

Initial Technical Foods, S.L. implanta una nova cel·la en final de línia d’ensacat

L’empresa oscense ITF ha robotitzat la manipulació de sacs en final de línia d’ensacat gràcies a la instal·lació de la cel·la de paletitzat de VOLTEC, una maquinària que ja incorpora el nou robot QUANTEC de la signatura KUKA el que afegeix importants avantatges a aquesta instal·lació des del punt de vista de seguretat, precisió, reducció del consum energètic i garantia de funcionament. La cel·la admet una càrrega màxima de 180 kg, consta d’un transportador-condicionador de sacs situat en la zona de recollida del sac a paletitzar i un clos de seguretat perimetral, amb una barrera fotoelèctrica en la zona d’entrada i sortida de palets. La instal·lació inclou un armari-robot de control, amb terminal d’operador tàctil per al maneig del sistema.

Una solució avantatjosa i adaptable

La cel·la de paletitzat de VOLTEC es presenta com una solució altament versàtil i econòmica per al paletitzat de sacs que té com a major avantatge el poc espai necessari en planta per a la seva instal·lació. Així doncs, en un espai de només 4×4 metres podem col·locar una cel·la de paletitzat i enfardat, la qual cosa suposa un indubtable avantatge a l’hora d’adaptar velles instal·lacions amb limitació d’espai disponible.

A més, la cel·la s’adapta perfectament a qualsevol necessitat, presentant-se com una solució flexible que permet diferents nivells d’automatització en funció del volum de producció i tenint en compte sempre les necessitats del client. En aquest sentit, VOLTEC ELECTROSISTEMES S.L. ofereix des de solucions bàsiques i molt econòmiques per a petites produccions, fins unes altres totalment automatitzades i de gran capacitat per a produccions més elevades.