Pet food

La producció d’aliments per a mascotes demanda exigents solucions per a una automatització integradora que permeti combinar la capacitat de producció amb sistemes superiors d’informació i supervisió.

Com en qualsevol producció alimentària, l’automatització dels diferents processos productius és de gran importància per al sector, doncs ofereix una font de control i traçabilitat de la producció, a més de les millores que aporta als processos i a l’organització (innovació, eficiència, seguretat…)

En la producció actual d’aliments per a mascotes ens trobem cada vegada més enfront de processos productius a la carta, la qual cosa acostuma a traduir-se en múltiples referències, formats, grandàries… i la complexitat que tot això afegeix a la producció.

Per això, la implantació de sistemes versàtils, que s’adaptin a aquestes necessitats multi-format, resulta clau per a aconseguir processos productius més rendibles i eficients.

Obres relacionades