Plataforma PLC/SCADA

Les plataformes PLC/SCADA proporcionen a la planta un sistema de supervisió, control i adquisició de dades que permet recopilar la informació necessària per facilitar la presa de decisions des d’una zona remota.

La integració d’aquesta plataforma dins de l’automatització de la planta de producció permet aconseguir un control exhaustiu de tots els elements de la mateixa, en temps real, i a més, crear alarmes o avisos per solucionar qualsevol error que aparegui durant la producció.

La integració del PLC/SCADA potencia la gestió, supervisió i control del funcionament de la planta, d’una forma unificada i eficaç.

servicio-4-plc-scada-1