Transformació metàl·lica/soldadura

La metal·lúrgia demanda exigents solucions per a una automatització integradora que permeti combinar la capacitat de producció amb sistemes superiors d’informació i supervisió.

L’automatització dels processos en aquest tipus d’indústries, a més de facilitar el treball als operaris i crear entorns més segurs, permet optimitzar la producció, obtenint productes de millor qualitat en menys temps. A més, permet controlar els temps de les produccions, estandarditzar les peces…

Obres relacionades