La nostra nova solució M.E.S. (Manufacturing Execution System) per al control de fàbrica és VMES 4.0. Es tracta d’un sistema modular i escalable, adaptable a les necessitats de la planta. Basat en tecnologia “Industry 4.0” que permet ràpides adaptacions del procés de la planta i l’explotació/anàlisi de dades de procés recollits en bases de dades SQL.

Tot el software VMES 4.0 està desenvolupat amb les últimes i més modernes tecnologies de programació MICROSOFT.NET i suportat mitjançant sistema de bases de dades SQL Server.

VMES 4.0 neix amb l’objectiu de convertir-se en el millor aliat en els processos de fabricació, gràcies a la seva potència, versatilitat i alineació amb els nous i més exigents requeriments del mercat.

És un software dissenyat i desenvolupat per donar solució a les necessitats de la indústria 4.0, gràcies al coneixement adquirit després de més de 25 anys de treball en el sector i l’experiència de més de 50 plantes en funcionament amb sistemes VOLTEC.

panormica-scada-vmes40

Suposa una font de competitivitat per a la seva indústria, ja que li permet millorar la productivitat, la qualitat i li ajuda a satisfer la demanda de forma més precisa i rendible.

Permet extreure informes de productivitat, eficiència, registres històrics o fins i tot informes personalitzats per l’usuari, així com estudis de rendiment, anàlisi de costos i temps previstos de producció segons la fórmula.

Permet reduir en costos de mà d’obra i d’energia.

Facilita la presa de decisions comercials millors i amb una major rapidesa.

Ofereix la possibilitat de dissenyar, produir i vendre productes en menys temps, podent crear sèries de producció més curtes i rendibles.

Permet reduir riscos, creant un entorn de treball més segur.

Control d’accessos personalitzable d’usuaris i grups.

Traçabilitat ascendent i descendent.

Generació, seguiment i supervisió de “Super-ordres”, que inclouen en una única ordre tots els sub-processos de producció (Premescles, líquids, multidosificació, afegits manuals, etc.)

Actualització d’estocs en temps real de producció.

Planificador de produccions.

Assistents per guiar a l’operari en l’operació de la planta de producció.

Gestió completa de la documentació necessària al voltant del procés.

Desenvolupat sobre software Microsoft .NET i suportat mitjançant sistema de bases de dades Microsoft SQL Server.

Sistemes de redundància per securitzar i garantir la continuïtat dels sistemes electrònics, bases de dades i programes. Redundància tant de servidor, com de base de dades i en cabina de discos.

Millora de continuïtat de negoci, gràcies a la virtualització del sistema i a la utilització d’equips d’electrònica industrial de gamma alta.

Sistema automàtic de Backup i restauració de bases de dades.

Comunicació entre MES i PLC securitzada a través de Hash MD5.

Avantatges

Suposa una font de competitivitat per a la seva indústria, ja que li permet millorar la productivitat, la qualitat i li ajuda a satisfer la demanda de forma més precisa i rendible.

Permet extreure informes de productivitat, eficiència, registres històrics o fins i tot informes personalitzats per l’usuari, així com estudis de rendiment, anàlisi de costos i temps previstos de producció segons la fórmula.

Permet reduir en costos de mà d’obra i d’energia.

Facilita la presa de decisions comercials millors i amb una major rapidesa.

Ofereix la possibilitat de dissenyar, produir i vendre productes en menys temps, podent crear sèries de producció més curtes i rendibles.

Permet reduir riscos, creant un entorn de treball més segur.

Característiques de producte:

Control d’accessos personalitzable d’usuaris i grups.

Traçabilitat ascendent i descendent.

Generació, seguiment i supervisió de “Super-ordres”, que inclouen en una única ordre tots els sub-processos de producció (Premescles, líquids, multidosificació, afegits manuals, etc.)

Actualització d’estocs en temps real de producció.

Planificador de produccions.

Assistents per guiar a l’operari en l’operació de la planta de producció.

Gestió completa de la documentació necessària al voltant del procés.

Característiques tècniques:

Desenvolupat sobre software Microsoft .NET i suportat mitjançant sistema de bases de dades Microsoft SQL Server.

Sistemes de redundància per securitzar i garantir la continuïtat dels sistemes electrònics, bases de dades i programes. Redundància tant de servidor, com de base de dades i en cabina de discos.

Millora de continuïtat de negoci, gràcies a la virtualització del sistema i a la utilització d’equips d’electrònica industrial de gamma alta.

Sistema automàtic de Backup i restauració de bases de dades.

Comunicació entre MES i PLC securitzada a través de Hash MD5.