Picking / Pick and place

Manipulació de peces i/o productes durant el procés de producció.