Plataforma MES

La nostra nova solució M.E.S. (Manufacturing Execution System) per al control de fàbrica és VMES 4.0. Es tracta d’un sistema modular i escalable, adaptable a les necessitats de la planta. Basat en tecnologia “Industry 4.0” que permet ràpides adaptacions del procés de la planta i l’explotació/anàlisi de dades de procés recollits en bases de dades SQL.

Tot el programari VMES 4.0 està desenvolupat amb les últimes i més modernes tecnologies de programació MICROSOFT.NET i suportat mitjançant sistema de bases de dades SQL Server.

VMES 4.0 neix amb l’objectiu de convertir-se en el millor aliat en els processos de fabricació, gràcies a la seva potència, versatilitat i alineació amb els nous i més exigents requeriments del mercat.

VMES 4.0 pretén adaptar l’empresa a les noves tecnologies, concebent una empresa connectada, interdisciplinària, innovadora, eficient, pensada en un entorn d’Economia Global.

Què és un Sistema MES (Manufacturing Execution System)?

Un sistema MES (Manufacturing Execution System) és un software orientat a controlar la Producció, amb el qual monitoritzem i obtenim informació de tota la planta, sent per tant una eina vital per la gestió de la mateixa.

L’objectiu del software MES és aconseguir una planta més eficient i rentable. Per això, ens ajuda a:

  • Reduir costos
  • Millorar la productivitat
  • Augmentar la qualitat i traçabilitat del producte