Controla de manera òptima els consums energètics de la teva planta amb VMES4.0

El mòdul de control energètic està dissenyat i desenvolupat per a auditar de manera fidedigna i en temps real els consums energètics (electricitat, gas, etc.) que ocasiona la planta en operació. VMES 4.0 treballa al més alt nivell, controlant de manera independent cada element consumidor d’energia.

Això s’aconsegueix gràcies a la potència del PLC, a les característiques tècniques de l’electrònica de potència i a la programació especifica del mòdul en VMES 4.0.

Es tracta d’una funcionalitat totalment alineada amb la idea de manteniment predictiu, continuïtat de negoci, gestió de costos energètics, optimització de l’operació, minimitzat de costos d’operació.

Quins beneficis aporta el mòdul energètic de VMES4.0?

  • Capacitat de generació automàtica d’informes “tipus maquila” de consums energètics per ordre, per producció, per fórmula, per màquina, per línia de producció, etc.
  • Control online del maxímetre. Si el sistema VMES 4.0 detecta que se superarà el valor fixat de maxímetre alerta a l’operari, i fins i tot és capaç de desconnectar màquines no vitals o seccions secundàries.
  • Control precís del consum elèctric de màquines, seccions o línies de producció gràcies a l’alt nivell d’integració del sistema VMES 4.0. D’aquesta manera disposem de la capacitat de detecció de desviacions de consum elèctric, i predicció de possibles avaries o funcionaments anòmals.

Quins avantatges ofereix el mòdul energètic de VMES4.0?

  • És l’explotador de la planta el que defineix les seccions, línies, etc.; d’aquesta manera pot configurar que un o diversos motors formin part d’una o diverses seccions o línies de producció, podent realitzar control de consum d’una forma flexible i en diverses configuracions.
  • La plataforma VMES 4.0, gràcies a la tecnologia en la qual està basada, permet el mesurament i emmagatzematge de multitud de variables dels diferents elements que estan operant en planta.
  • Una vegada tractats, aquestes dades ens ofereixen capacitats analítiques i de decisió que milloren la rendibilitat del procés i de la pròpia explotació de la planta de producció.
Vols veure més? T’agradaria que el nostre equip et realitzés una demo online i poder conèixer tots els avantatges que el programari VMES4.0 pot aportar a la teva fàbrica?

Contacta aquí amb nosaltres per a sol·licitar-ho i un dels nostres tècnics t’informarà.