Voltec presentarà el nou software planificador, controlador i gestor de granges a Expoaviga 2006

L’enginyeria lleidatana també complementa el SDF Integra amb un nou mòdul de control de mostres i analítiques
Voltec Electrosistemes, SL presentarà a Expoaviga del 17 al 20 d’octubre, tres nous mòduls de control que complementen el seu software SDF Integra. El primer d’aquests mòduls se centra a la planificació de la producció; el segon, en el control i gestió de granges; i el tercer, aborda el control de mostres i analítiques. Aquests nous mòduls complementaran els ja existents, convertint el sistema SDF Integra en una eina que facilita el control i maneig d’informació en els sistemes productius. El fabricant pot desenvolupar així la seva activitat empresarial, disposant de tota la informació generada en una única plataforma de control i una única base de dades.
 
En el marc d’aquest Saló Internacional de la Tecnologia Avícola i Ramadera de Barcelona, l’empresa lleidatana mostrarà també les solucions que ofereixen en maquinària final de línia, entre les quals s’inclouen el paletitzat de sacs mitjançant robot articulat i la ja consolidada línia d’equips per a marcatge i etiquetatge de sacs, tant mitjançant etiquetes adhesives, com per raig de tinta i láser. El software SDF Integra desenvolupat per Voltec, s’ha convertit en una de les formes més eficaces d’aconseguir l’automatització i el control de l’activitat de fàbriques de pinsos i premescles. El SDF Integra es desenvolupa sobre plataformes estàndards i obertes i és fàcil de connectar a altres aplicacions. Les opcions del programari són bàsicament el control de la producció, de trànsit de camions, d’estoc i de bàscula pont. Permet a més realitzar la traçabilitat del producte, el manteniment predictiu, la fabricació i control d’additius amb codi de barres, la càrrega de sitges d’additius i l’aportació manual d’additius codificada amb codi de barres, la formulació remota i la importació de fórmules. També serveix d’enllaç amb administració/direcció i per realitzar consultes des d’internet, i fins i tot un mòdul facilita la gestió de pinso medicat. El sistema és intuïtiu, senzill de configurar i pot créixer segons les necessitats. És totalment configurable i permet el control complet de la producció mitjançant informes definibles, permetent consultar el consum i producció global per períodes, productes i formulació. Voltec Electrosistemes, SL ha escollit Expoaviga, saló de prestigi internacional, per presentar els seus últims avanços en sistemes de control i automatització de fàbriques. Aquest saló biennal s’ha convertit en un referent, a nivell mundial, per als professionals de tots els sectors de la producció animal, a causa del seu enfocament internacional i altament tècnic, i sobretot al perfil qualificat i professional dels visitants.